Säkerhet – är du skyddad mot framtidens IT-hot?

Säkerheten i er IT-verksamhet är en affärskritisk fråga som ska ha högsta prioritet. I takt med att digitaliseringen skapar nya möjligheter uppstår även nya risker. Hotbilden och angreppsmetoderna mot digital information och IT-system utvecklas ständigt. Vi kan designa era system och se till så att ni använder de allra bästa säkerhetsfunktioner som finns att tillgå.

IT-säkerhet handlar inte bara om att skydda sig från hackerattacker. Säkerhet, backup, spårbarhet, virus, brandväggar – termerna att ta i beaktning är många och inte alltid så lätta att förstå. QSi gör det åt dig och ser till att din IT fungerar på ett säkert sätt. Vi har lång erfarenhet och förhåller oss inte bara till nuläget. Vi följer löpande de förändringar som sker för att se framtida behov och lösningar. Det ger oss också verktygen att leverera trygga säkerhetslösningar för framtiden.

Våra tjänster

Se vad vi kan erbjuda

Med vår gedigna kompetens, långa erfarenhet och avancerade tekniska lösningar kan vi göra skillnad i er verksamhet.

Vi är Microsoft Partner

En titel som i korthet innebär att vi som partner uppfyllt alla de högt ställda krav på prestation, kompetens, kvalitet och kan förmedla värdet till våra kunder.