Projekt – stora som små

Inget projekt är för stort eller för litet för QSi. Våra konsulter har erfarenhet av många olika system och plattformar och står till ert förfogande operativt eller som rådgivare när ett projekt behöver genomföras.

Vi kan vara med och genomföra projekt som i olika omfattningar förbättrar och förändrar kundens IT-miljö. Det kan handla om små projekt som upphandling av skrivare men också en mer genomgående förändring som byte av IT-relaterad infrastruktur eller införande av ett nytt affärssystem.

Genom att tidigt ta in IT som en del i era projekt säkerställer ni att strategiska val och införande planeras och genomförs på bästa sätt.

Våra tjänster

Se vad vi kan erbjuda

Med vår gedigna kompetens, långa erfarenhet och avancerade tekniska lösningar kan vi göra skillnad i er verksamhet.

Vi är Microsoft Partner

En titel som i korthet innebär att vi som partner uppfyllt alla de högt ställda krav på prestation, kompetens, kvalitet och kan förmedla värdet till våra kunder.