Integritetspolicy

Denna policy omfattar QSi Sweden AB. Kontaktuppgifter för information är: QSi Sweden AB, Kanslihusvägen 13a Hässleholm, med telefon 0451 422 30. VD är kontaktperson kring personuppgifter.

QSi Sweden AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

QSi Sweden AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra QSi Sweden AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för QSi Sweden ABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Information som sparas

I affärssystemet sparas följande uppgifter; organisationsnummer, kundnamn, adress, telefonnummer, bankkonto och i förekommande fall namn på kontaktpersoner samt deras mail och telefonnummer. I systemet avrapporterar konsulterna vad de gjort hos kund och då kan namn och kontaktuppgifter till användare förekomma.

I avtalen skrivs organisationsnummer och namn på kontaktpersoner.

I systemdokumentationen samlas all information om kundens IT-miljö. Det som kan härröras till personuppgifter är namn och kontaktuppgifter på externa leverantörer, interna kontaktpersoner men också inloggningar till specifika funktioner.

Kunds egna och personliga inloggningar registreras inte.

Registret över leasingavtal innehåller kundnamn, avtalsnummer, leasinggivare samt förfallodatum.

Delad information

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom QSi Sweden ABs koncern och till våra samarbetspartners. QSi Sweden AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.

Uppgifterna i affärssystemet delas med revisorer som arbetar med QSi bokföring.

Webbsidan

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies
Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

QSi Sweden AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Våra tjänster

Se vad vi kan erbjuda

Med vår gedigna kompetens, långa erfarenhet och avancerade tekniska lösningar kan vi göra skillnad i er verksamhet.

Vi är Microsoft Partner

En titel som i korthet innebär att vi som partner uppfyllt alla de högt ställda krav på prestation, kompetens, kvalitet och kan förmedla värdet till våra kunder.