Säkerhet

En säkrare IT

Säkerhet, backup, spårbarhet, virus, brandväggar, många bra och jobbiga ord och frågor man måste ta ställning till. Vi på QSi gör det åt dig och ser till att din IT fungerar och är säkert.

Säkerheten i er datakommunikation är en affärskritisk fråga som ska ha högsta prioritet. I takt med att digitaliseringen skapar nya möjligheter uppstår även nya risker. Hotbilden och angreppsmetoderna mot digital information och IT-system utvecklas ständigt. Med tanke på alla enheter som användarna förfogar över, hur dessa kommunicerar och öppnar vägar in till er affärskritiska data så måste det finnas en design och ett regelverk som hanterar säkerheten. En ständigt aktuell säkerhetsfråga är hanteringen av användarnas klienter. Idag måste man även ta hänsyn till alla de mobila enheter som används och hur de når er data. Dessutom öppnas vägarna till er data genom att användarna ofta tillåts arbeta utifrån sina egna privata klienter.

QSi kan designa ert nät och se till så att du använder de säkerhetsfunktioner som finns att tillgå. Inom detta område finns det en bra mix av produkter och tjänster som stödjer era krav på säkerhet. Allt fler organisationer möts av krav från sina ägare, kunder eller partners på att leva upp till standarder för informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Nätverk

IT-säkerhet är intimt förknippat med datakommunikation och det är självklart att du ska ha samma höga säkerhet vare sig det är trådbundet eller trådlöst. Hotbilden mot ett säkert nätverk ökar och utvecklingen går allt snabbare. Genom säkra nätverk bygger vi grunden för att ni ska kunna fortsätta att digitalisera och utveckla er verksamhet, skapa nytta och nya affärsmöjligheter. Vi kan designa och etablera lösningar både till dig som är småföretagare och till det stora företagets IT-avdelning. Vi ser till att ta hand om drift och övervakning, om du så önskar. Vårt fokus är att skapa flexibla och framtidssäkra nätverk åt våra kunder. Vår personal har mycket god erfarenhet och innehar höga tekniska certifieringar från flertalet marknadsledande tillverkare.

Kryptering

Vi använder och konfigurerar IPsec (Internet Protocol security) genom VPN-tunnlar för krypterad datatrafik. Detta garanterar att ingen obehörig kan komma åt er data.

Vi hjälper er även med publika certifikat för att skydda webbtrafik och andra anslutningspunkter med de senaste protokollen och teknikerna. Krypterad webbtrafik är idag standard och moderna webbläsare varnar om kryptering saknas.

Samarbetspartners

Jag vill veta mer om era tjänster kontakta mig gärna!

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Kontakta Oss