QSi har förnyat sitt partnerskap med Microsoft, och samtidigt uppgraderat från Silver till Gold!
Det är den högsta partnerskapen man kan ha, och QSi innehar den inte bara inom ett område utan inom två:
Cloud Productivity
Small and Midmarket Cloud Solutions