Windows 7 support upphör

Den 14 januari 2020 kommer Microsoft att sluta stödja Windows 7. Mainstream-stöd slutade 2015, men Windows 7 har fortsatt med säkerhetsuppdateringar tack vare utökat stöd. När detta slutar 2020 kommer Windows 7 att förbli som det är.

Om du fortfarande använder Windows 7 så är det dags att uppdatera då deras support upphör. När Microsoft slutar stödja Windows 7 den 14 januari 2020 kommer detta populära operativsystem att bli allt mer osäkert att använda. Alla versioner av Windows har en begränsad hållbarhet. Och medan de inte försvinner, lämnar bristen på nya funktioner och säkerhetsuppdateringar dem oskyddade och omoderna. Men den sista versionen av Windows, Windows 10, kan vara undantaget från regeln. Men för Windows 7 är det slut.

Flera andra program har också upphört sin support gentemot Windows 7 och upphör att fungera på detta operativsystem.

Har du datorer som använder Windows 7 kontakta er IT-tekniker så de kan hjälpa er att uppdatera till senaste versionen av Windows.

Tillbaka till nyheter

Kontakta Oss