Datiq har funnits i branschen i många år och har en liknande struktur på kunder och arbetssätt som QSi har. Genom förvärvet kommer vi att få nya duktiga kollegor, ett antal nya kunder samtidigt som vi kommer bredda vårt geografiska område där vi idag är verksamma. Detta är ett första steg i den tillväxtresa som QSi nu inleder.

Henrik Bergqvist, QSi Sweden AB

QSi Växer

QSi Sweden AB har högt ställda mål på att öka på alla plan. Henrik Bergqvists knöts till bolaget under hösten 2018 med det tydliga uppdraget från ägarna om att få QSi att växa. Efter ett antal månaders sondering av läget har nu ett första steg tagits, detta genom att QSi förvärvar IT bolaget Datiq, med säte i Eslöv.

Tillträde kommer att ske den 2 maj och nästa steg som ska tas ska formas med personalen både på QSi och på Datiq

Nya satsningar

Exaktvision, ägare till Datiq, har efter ett par års ägande beslutat sig för att satsa på bolagets kärnverksamhet inom marknadsföring och kommunikation och har sedan några månader sökt efter ett för Datiq strategiskt rätt företag att sälja till.

Datiq är ett fint bolag med stor potential att bidra i den IT utveckling som pågår inom många områden. Genom att sälja till QSi vill vi som ägare låta personal och kunder utvecklas tillsammans med en partner som har stora ambitioner och möjligheter framöver, varpå valet på nya ägare föll på QSi. Efter många samtal finner vi att vi har samsyn i de stora nyckelfrågorna som rör just personal och kunder och vilka steg som bör tas framöver. Vi lämnar över till QSi med de bästa förhoppningar och avsikter om en ny positiv tid för Datiq.

Jonas Skelterwijk, Exaktvision

QSi Sweden AB

QSi Sweden AB erbjuder IT-konsultjänster och lösningar inom infrastruktur, säkerhet samt informationshantering. Företaget fokuserar på att erbjuda funktioner och pratar hellre om tillämpningar än vad som är den tekniska lösningen.

QSi grundades 2005 och har idag 13 anställda och omsätter ca 23 miljoner. Bolaget har sitt säte i Hässleholm.

Datiq i Skåne AB

Datiq i Skåne AB bildades 2005. I dag består företaget av 5 personer och har en bred portfölj av produkter och tjänster kring IT och IT miljöer, backup och säkerhet, digitalisering, IT- och webb-hotell, webblösningar och digitala kommunikationslösningar.

Bolaget omsätter ca 6 miljoner och har sitt säte i Eslöv.

Tillbaka till nyheter

Kontakta Oss