IT-konsulter med kompetens

QSi arbetar med inplanerade IT-konsulter på plats som ser om din miljö på ett proaktivt sätt och vi kommer med förslag på hur ert företag kan utvecklas och bli säkrare. Servicedesken finns tillgänglig som första kontakt om ni behöver hjälp direkt medan IT-konsulter kommer ut på regelbunden basis för att hålla er IT-miljö flytande och problemfri. Våra IT-konsulter kan hantera hela bredden av IT frågor från punktinsatser inom våra specialistområden till att sköta daglig verksamhet.

Utifrån ditt behov av stöd kan vi hitta ett balanserat tjänsteerbjudande med olika typer av tjänster. Vi arbetar mycket med Microsofts molntjänster men har även stor erfarenhet av lokala miljöer. Vi har i våra IT-konsulter en djup och bred kunskap inom en mängd områden och tekniker. QSi har en kompetent Servicedesk som gör att hjälp aldrig är långt borta.

Vi vill vara er långsiktiga partner som hjälper er klara de IT-utmaningar som en modern verksamhet ställs inför. Utifrån kunskapen om er miljö och med den kunskap vi har om strategier och trender så kan vi vara rådgivare när det gäller utvecklingen av er IT.

IT-konsulter

Vill du ha tryggheten med en IT-konsult på plats?

Genom regelbundna besök av en IT-konsult från QSi kan vi se till att din IT miljö hålls uppdaterad och driftsäker samt att den levererar den kapacitet och tillgänglighet som din organisation behöver. Du bestämmer själv med vilket intervall du vill ha besöken och vilka IT funktioner som skall hanteras. IT-konsulten jobbar även proaktivt med utveckling och kommer med förslag på åtgärder som behöver göras för att fortsätta ha en miljö som klarar framtida utmaningar.
Vi utför även driftskontroller och lämnar över en ”Driftsrapport” som innehåller dels en summering men även en längre rapport med vad som är kontrollerat och vilka tankar man har kring dessa.

Samarbetspartners

Jag vill veta mer om era tjänster kontakta mig gärna!

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Kontakta Oss