nätverk

Din IT-infrastruktur

QSi har en bred kunskap inom IT-infrastruktur och har IT-konsulter inom flera områden. Vi kan fungera som vår kunds IT-avdelning och hantera hela bredden av IT frågor från punktinsatser inom våra specialistområden till att sköta all daglig verksamhet inom området. I dag är också kraven enorma på säkra tjänsteutväxlingar mellan företag som filöverföring, transaktioner och andra dataflöden och det är något som genomsyrar hela vår beslutsprocess. Stabilitet och vattentät hantering är ett måste för att ert nätverk och datacenter ska fungera utan problem.

Mycket av vårt infrastrukturarbete består i att upprätta säkra punkt-till-punkt-förbindelser mellan era olika lokaliseringar eller mellan era enheter och våra datacenter alternativt molnfunktioner. Detta möjliggör att ni kan jobba mer mot molnet, vilket har en lång rad fördelar som att all data är tillgänglig var man än är och ni slipper bygga dyra, avancerade serverlösningar lokalt.

Datacenter

Molnlagring, hybrid-lösning eller eget datacenter?

Vilken leverans och plattform som är optimal för er verksamhetsinformation vet bara ni, men vi på QSi kan hjälpa er att strukturera, optimera samt integrera plattformar och leveransmodeller. Vi hjälper er göra det komplexa enkelt och erbjuder privata, publika och hybrida lösningar för molnet. Oavsett om du vill lagra all data på en lokal server eller i molnet kan vi installera rätt hård- och mjukvara för era behov. QSi har egna tjänster för lagring och backup men jobbar självklart också med de ledande globala molntjänsterna. Utnyttja de globala molntjänsterna med svårslagen skalbarhet och kapacitet samtidigt som du får hjälp att lösa det komplexa som kommer med integrationer och optimering. Genom övervakning, backup och uppdateringar har du alltid ett säkert system och full kontroll över din data.

Var bör, och får, vi lagra vår data idag och imorgon? Informationen är det viktigaste en verksamhet har, så en säker lagring och transport av den är viktigt. Detta för att följa regelverk och lagar men även för att skydda verksamheten mot otillåten åtkomst av informationen.

Nätverk

Datakommunikation är en osynlig men helt avgörande komponent i er IT-infrastruktur. Idag är ett tillgängligt, stabilt och säkert nätverk en självklarhet för alla organisationer och verksamheter. Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Allt högre krav ställs dessutom på att nätverket är flexibelt, utvecklas i takt med kundens verksamhet och tillgodoser verksamhetens behov. Alla vill vi alltid kunna vara tillgängliga, uppkopplade och närvarande på ett smidigt och säkert sätt var vi än befinner oss. Oavsett på vilket vis ni når era IT-tjänster så är datakommunikationen en avgörande komponent. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – en plattform för hela verksamheten. Det är affärskritiskt och behöver vara tillgängligt samt säkert för alla under dygnets alla timmar, vart man än befinner sig.

QSi kan leverera allt från design till installation och även ta ett helhetsansvar över ditt lokala nätverk, såväl trådbundet som trådlös kommunikation. Idag är det oftast en kombination av de båda som löser er verksamhets krav på tillgänglighet. Genom att optimera ert nätverk med den nyaste tekniken kan vi se till att minska era operativa kostnader och ni får behålla den bästa kvalitén för era användare.

Trådlöst nätverk

Trådlös kommunikation ger stora möjligheter till flexibla och mobila arbetssätt på en arbetsplats. Trådlös kommunikation är idag användarnas önskade uppkopplingssätt. Detta ställer dock krav på att lösningarna byggs på ett stabilt och förutsägbart sätt. Har ni en arbetsprocess som skulle förenklas med hjälp av ett trådlöst nätverk? Det finns många goda exempel där trådlösa nätverk, inomhus eller utomhus kan effektivisera för dina medarbetare. Det kan vara företagets lokaler som är utspridda över stora ytor eller möjligheten att undvika dubbelarbete, till exempel med registrering, som finansierar din investering i ett trådlöst nät.

QSi har hjälpt till att effektivisera plockarbete i lagerlokaler, på brädgårdar och andra industrimiljöer som ligger både inomhus och utomhus. Vi har också satt upp separerat gästaccess där man erbjuder tillgång till internet för sina kunder.

QSI kan erbjuda trådlöst nätverk som tjänst och som då uppfyller höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Detta kan implementeras på en eller flera anläggningar. WLAN tjänsten är baserad på standardiserad Wifi teknik och riktar sig till små och medelstora installationer med standardkrav. Tjänsten är helt skalbar från första accesspunkten (AP) till väldigt många APs. Trådlöst nätverk som tjänst är baserat på en modell där funktionen köps till en fast månadskostnad. Ett fast pris per månad beroende på uppskattad avropsnivå, det vill säga antal (AP) under aktuell avtalsperiod. Detta ger er som kund en trygg kostnadsbild som ni enkelt kan överblicka och budgetera för.

Vi kan genomföra fullständiga testmätningar i er miljö och därefter föreslå en design och funktionalitet. I redan befintliga trådlösa system kan testmätningar ge avgörande besked och resultera till optimering eller felsökning.

Samarbetspartners

Jag vill veta mer om era tjänster kontakta mig gärna!

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Kontakta Oss