Partner

QSi strävar efter långsiktiga och djupa samarbeten med några utvalda partners.

För dessa partners har vi ingående utbildnings- och partnerstrategier.


Microsoft 

Microsoft

QSi har under alla år arbetat med Microsofts produkter och har genom detta mycket hög kompetens i deras produktsortiment och de lösningar man bygger med dessa. Våra certifieringar som partner är ett kvalitetsbevis på vår kompetens inom både design, konsulting och systemutveckling baserat på Microsofts tekniker. Genom vårt partneravtal har vi tillgång till support både i design fasen och vid eventuella incidenter. Samarbetet ger oss utmärkta möjligheter till utbildning av både säljare, konsulter och utvecklare inom QSi.

Vårt fokus som partner till Microsoft ligger inom områden Molntjänster, Server, Klient, Systems Management, SharePoint och Systemutveckling.


QSi Sweden - HP Silver Partner

Hewlett Packard

QSi kan leverera lösningar baserade på produkter ur HP:s sortiment med en garanterat hög kompetens. Vi är certifierade inom både konsult- och säljkåren i HP PartnerOne-programmet.

Som HP PartnerOne har vi visat att QSi är en partner som har kompetens att utforma och införa skräddarsydda lösningar baserat på HP: s sortiment.

De funktioner och lösningar vi levererar som baseras på HP:s produkter är exempelvis inom områdena Server, Lagring, Arbetsplatser och klienter samt Utskrifter, Säkerhet och Kommunikation.


TrendMicro

Trend Micro

QSi kan leverera lösningar och funktioner inom området säkerhet baserat på produkter ur Trend Micro: s sortiment. Vi är certifierade inom både konsult- och säljkåren.

Trend Micro är marknadsledande inom it-säkerhetsområde med mjukvara och tjänster för virusskydd och innehållssäkring.


Cisco

QSi kan leverera lösningar och funktioner inom områdena nätverk, kommunikation och säkerhet baserat på produkter ur Cisco: s sortiment. Vi innehar flera certifieringar inom området.

Cisco är världsledande inom nätverk och kommunikation. Deras produkter garanterar en hög kvalitet och funktionalitet. QSi bygger både trådbundna och trådlösa kommunikationslösningar med Cisco teknik.


Fortinet

QSi kan leverera lösningar och funktioner inom området trådlös kommunikation baserat på produkter ur Fortinets sortiment.

Fortinet är genom köpet av Meru networks världsledande inom trådlösa nätverk, oavsett om det är baserat på deras patenterade enkanalsystem eller traditionellt flerkanalssystem. QSi bygger trådlösa kommunikationslösningar med Fortinets wifi teknik.


QSi har också samarbetspartners som kompletterar vårt erbjudande inom valda områden.

Scroll to Top