Hjälp oss bli bättre

Välkommen till vår marknadsundersökning. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni ville lägga en kvart på att svara på lite frågor och samtidigt få vara med och tävla om en middag för två på O’Learys eller LillaP i Kristianstad. Svaren är anonyma och sparas separat från kontaktuppgifterna ni lämnar i nästa skede, de lämnas för att ni ska kunna delta i tävlingen.

Hur många IT användare är ni på företaget?


Hur bra är era IT-kunskaper på en skala 1-5, där 5 är bra och 1 är dålig
1
2
3
4
5
Era generella IT kunskap?
Kunskap inom IT säkerhet?
Kunskap inom servrar?
Kunskap inom nätverk?
Kunskap inom Offive 365?

Har ni någon IT ansvarig på företaget?Vilka behov känner ni att ert företag har på en skala 1-5 , där 5 är mycket 1 är inget
1
2
3
4
5
Hur stort behov av extern hjälp har ni?
Hur stort behov av utbildning har ni?

Inom vilka tekniska områden känner ni att ni skulle behöva mer hjälp?


Hur uppfattar du QSi på en skala 1-5 ? där 5 är mycket/bra och 1 är inget/dåligt.
1
2
3
4
5
QSi är kunniga
QSi är pålitliga
QSi är kompetenta
QSi är framåtsträvande
QSi står för kvalité
Jag är välinformerad om vad QSi erbjuder

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Kontakta Oss