Det är svårt att hitta APL-platser (Arbetsplatsförlagt lärande) av hög kvalitet till gymnasieelever och andra grupper, som behöver komma ut på arbetsmarknaden, samtidigt som det är en stor brist på personer med IT-kompetens i hela landet. Det är bakgrunden till att QSi inleder ett samarbete med Thoren Innovation School i Lund.

Förstklassiga APL-platser där elever får lösa ”riktiga” IT-problem
Nu öppnar QSi en egen kundtjänstavdelning för elever som behöver en APL-plats, ett forum där gymnasieelever får prova sina teoretiska kunskaper samtidigt som de får erfarenhet av att lösa ”riktiga” IT-uppgifter. Ungdomarna kommer att sitta på QSi:s Eslövskontor och personal från företaget kommer att ta hand om eleverna.

”Många har samma behov av att hitta APL – platser. Det känns tråkigt om vi stänger dörren för ungdomar, som kan bli våra anställda, säger Henrik Bergqvist, VD på QSi Sweden AB. IT-branschen skriker efter duktiga personer, så det gäller att attrahera ungdomar som sedan kan anställas som IT-konsulter. Det är viktigt både för QSi och för hela branschen att skapa en grogrund för så många personer som det bara går, fortsätter Henrik Bergqvist.”

Samarbete med Innovationsgymnasiet
Nio elever i årskurs 2 på Innovationsgymnasiet i Lund kommer att genomföra fyra veckors APL med start i vecka 16 på en kundtjänstavdelning som QSi har skapat för detta ändamål.

”Även om vi utbildar våra elever i både teoretiska och praktiska moment här på Innovationsgymnasiet, så är APL jätteviktigt. Då får eleverna en inblick i hur det är att jobba ute i verkligheten. Gymnasieskolan och företagen måste samarbeta kring APL, om branschen ska få tillgång till välutbildad arbetskraft framöver, menar Henrik Löwkvist, Rektor på Thoren Innovation School.”

Maila eller chatta om du vill ha hjälp med ett IT-problem
Gymnasieeleverna får arbeta med olika IT-problem som dyker upp i verkligheten och alla som vill är välkomna att höra av sig för att få hjälp med enklare IT-problem. Det kan till exempel handla om någon som behöver få hjälp med ett nytt lösenord, få ett trådlöst nätverk att fungera, installera en ny dator eller få i gång en skrivare. Den provisoriska kundtjänsten nås enklast genom att mejla till eller chatta med gymnasieeleverna på www.ithjalpnu.se.

– ”Vi försöker skapa en genuin arbetsmiljö så nära verkligheten som vi bara kan för dessa elever. Det är viktigt att faktiskt ha fått lösa utmaningar på riktigt. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att kundtjänsten bemannas av elever, som går andra året på en gymnasieutbildning, och inte utbildade IT-konsulter, betonar Henrik Bergqvist.”

Alla är vinnare
QSi Sweden AB har sitt huvudkontor i Hässleholm men kontor även i Eslöv och Kristianstad. Företaget levererar IT-konsulttjänster mestadels inom infrastruktur, säkerhet och informationshantering baserade på i första hand Microsofts tjänster.

– ”Genom att vi skapar en provisorisk kundtjänst i samarbete med Innovationsgymnasiet hjälper vi till med att få ut folk på arbetsmarknaden samtidigt som vi stöder det lokala näringslivet genom att bidra till att hitta en lösning på utmaningen om att rekrytera kompetent personal. IT-branschen får en bas av anställningsbara konsulter i närområdet. Vi får en situation där alla är
vinnare, avslutar Henrik Bergqvist.”

För ytterligare information eller frågor vänligen kontakta:
Henrik Bergqvist, VD för QSi Sweden AB
henrik.bergqvist@qsi.se
0451 – 422 35

Henrik Löwkvist, Rektor på Thoren Innovation School
henrik.lowkvist@innovationsgymnasiet.se
0725-76 30 01