Information

om QSi Sweden AB

Historia

QSi bildades den 1 augusti 2005 av tre personer med gedigen erfarenhet från branschen. Fokus har från starten varit att leverera konsulttjänster inom infrastruktur, säkerhet och informationshantering. Det har hela tiden varit viktigt att hitta praktiska lösningar som skall tillföra nytta och effektivitet i verksamheten. Vårt mål har varit att kunna erbjuda samma funktion oavsett kundens storlek.

Redan efter sex månaders verksamhet så behövde företaget resursförstärka och man valde då att utöka ägarkretsen med ytterligare en erfaren konsult.

Efterhand som efterfrågan på QSi: s tjänster har ökat så har bolaget växt. På ett försiktigt sätt har man efterhand rekryterat etablerade konsulter. Förutom konsulter inom infrastruktur så har erbjudandet även breddats med systemutvecklare.

QSi började tidigt att erbjuda Microsofts molntjänster, och har varit en etablerad leverantör redan från start då konceptet kallades ”BPOS”. Idag är QSi en stark leverantör av molntjänster med fokus på Office365 och Azure.

I början på 2012 etablerades en Helpdesk för att säkerställa att våra kunder kunde få garanterad tillgång till support mellan 07:00-17:00.

Vid halvårsskiftet 2016 tillträdde en ny VD för QSi.
Vi är idag 13 personer, varav 11 konsulter.

Scroll to Top