Din konsult

QSi tar ansvar för din IT-miljö

Vårt erbjudande med kompentens utifrån ditt behov av oss som tjänsteleverantör.

Utifrån ditt behov av stöd kan vi hitta ett balanserat tjänsteerbjudande med olika typer av tjänster.

Det kan vara en första kontakt med vår helpdesk, ett återkommande inplanerat besök av en konsult som kan din miljö, en konsult som är proaktiv och kommer med förslag på hur ni kan utvecklas eller en garanti om snabb respons med inställelse och beredskap.

Vill du vara säker på att alltid få hjälp?

Genom vårt avtalserbjudande om beredskap och garanterad inställelse kan du försäkra dig om att alltid ha tillgång till en konsult om det blir problem. Genom att teckna beredskapsavtal kan du försäkra dig om att QSi har resurser till din hjälp. QSi har möjlighet att erbjuda beredskap även under kortare perioder, tex vid extra belastning eller under er högsäsong.

Med ett inställelseavtal kan du försäkra dig om att felavhjälpning alltid påbörjas inom avtalad tid. Det kan vara tryggt att ha för dina affärskritiska system tillsammans med ett bra garantiavtal på din hårdvara.

Vi tar hand om dina problem relaterade till IT.

På många företag har en intresserad och tekniskt allmänbildad person fått i uppgift att vara lokal IT-support. När det blir för svårt eller tar för lång tid att lösa ringer man till oss.

Med Servicedesk avlastar man inte bara den personen utan får också en bra struktur för hantering av problem. Alla problem blir synliga genom central registrering. De får en klassificering utifrån hur allvarligt och hur bråttom det är. Dessutom sparas mycket tid genom att de enklaste kan lösas direkt på distans. Med den återvunna kompetensen från felhanteringen kan man stabilisera och utveckla IT-miljön eller utbilda användarna.

De problem som inte är akuta och inte kan lösas på distans samlar vi ihop och löser vid ett besök hos er. Akuta ärenden tar vi hand om direkt.

Vill du ha tryggheten med en konsult på plats?

Genom regelbundna besök av en konsult från QSi kan vi se till att din IT miljö hålls uppdaterad och driftsäker samt levererar den kapacitet och tillgänglighet som din organisation behöver. Du bestämmer själv med vilket intervall du vill ha besöken och vilka IT funktioner som skall hanteras.

Vi återrapporterar statusen på dina system och utifrån den är vi beredda att diskutera hur vi förvaltar och utvecklar din infrastruktur och dina tjänster.

IT-infrastruktur levererade som projekt.

Vid större förändringar i er IT-miljö kan vi vara er produkt- och tjänsteleverantör. Antingen ansvarar vi för projektet eller så levererar vi på ett projektorienterat sätt tillsammans med dina övriga partners.

Tyngdpunkten i vår konsultverksamhet ligger i att leverera ny teknik i projekt. QSi investerar i mycket utbildning för sina medarbetare. Det gör vi för att vi ska kunna vara en bra rådgivare till er och för att vi ska kunna erbjuda aktuella och moderna lösningar. Det ska vara beprövad teknik som ändå ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

IT-rådet är ditt strategiforum för IT-frågor

QSi vill gärna vara din rådgivare när det gäller utvecklingen av IT-miljön på lite längre sikt.

Utifrån kunskapen om er miljö och med den kunskap vi har om strategier och trender så kan vi vara rådgivare när det gäller utvecklingen av IT-stödet. Tillsammans med er sätter vi upp ett IT-råd som hanterar strategiska frågeställningar ur ett IT-perspektiv.

Scroll to Top