Din datakommunikation

Alltid uppkopplad med säker access.

Vårt erbjudande med produkter och lösningar för ditt behov av datakommunikation och säkerhet

Din datakommunikation är en osynlig men helt avgörande komponent i din IT-infrastruktur. Oavsett varifrån du jobbar eller på vilket vis du når dina IT-tjänster så är datakommunikationen en avgörande komponent.

Det är design och funktion som avgör om det är mest fördelaktigt att ha trådbunden eller trådlös kommunikation. Idag är det många gånger en kombination av de båda som löser er verksamhets krav på tillgänglighet.

IT-säkerhet är intimt förknippat med datakommunikation och det är självklart att du ska ha samma höga säkerhet vare sig det är trådbundet eller trådlöst.

QSi kan erbjuda dig kompetens inom både trådbunden och trådlös kommunikation. Vi kan designa och etablera lösningar både till dig som är småföretagare och till det stora företagets IT-avdelning.  Alltid med säkerheten i fokus.

It-säkerhet i ditt nätverk.

Säkerheten i din datakommunikation är en affärskritisk fråga som ska ha högsta prioritet. Med tanke på alla enheter som användarna förfogar över, hur dessa kommunicerar och öppnar vägar in till din affärskritiska data så måste det finnas en design och ett regelverk som hanterar säkerheten.

QSi kan designa ditt nät och se till så att du använder de säkerhetsfunktioner som finns att tillgå. Inom detta område finns det en bra mix av produkter och tjänster som stödjer era krav på säkerhet.

En aktuell säkerhetsfråga är hanteringen av användarnas klienter. Idag måste man ta hänsyn till de datorer, surfplattor och telefoner som används och hur de når din data. Dessutom öppnas vägarna till din data genom att användarna tillåts arbeta utifrån sina egna privata klienter.

För många företag är det också aktuellt att se över sina rutiner för användarnas internettrafik. Det är viktigt att företagets nätkapacitet används för affärsapplikationerna. Idag finns det anledning att undersöka hur mycket trafik som är privat eller går till sidor, appar eller sociala medier som normalt sett inte tillhör de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Säker datakommunikation i din kontorsmiljö.

Nätverket är ryggraden i din IT-miljö. Oavsett mängden data i ditt nät så behöver det vara dimensionerat och kvalitetssäkrat utifrån dina behov.

QSi har stor erfarenhet och högt certifierad kompetens inom området och kan hjälpa er med design och installation av nät med avancerade funktioner. Vi ser till att prestandan är den rätta och att designen ger en hög tillgänglighet.

QSi designar inte bara nya nät utan kan även ställa diagnos och optimera prestanda i befintliga nät.

Vi arbetar med de ledande märkena inom hårdvara och mjukvarukonfiguration.

Trådlösa nät stödjer verksamhetens behov.

Har ni en arbetsprocess som skulle förenklas med hjälp av ett trådlöst nätverk? Det finns många goda exempel där trådlösa nätverk, inomhus eller utomhus kan effektivisera för dina medarbetare. Det kan vara företagets lokaler som är utspridda över stora ytor eller möjligheten att undvika dubbelarbete, till exempel med registrering, som finansierar din investering i ett trådlöst nät.

QSi har hjälpt till att effektivisera plockarbete i lagerlokaler, på brädgårdar och andra industrimiljöer som ligger både inomhus och utomhus. Vi har också satt upp separerat gästnät där man erbjuder fri tillgång till internet för sina kunder.

Vi kan genomföra fullständiga testmätningar i er miljö och därefter föreslå en design och funktionalitet. I befintliga trådlösa system kan testmätningar ge avgörande besked och leda till optimering eller felsökning.

Ny test visar Meru Networks överlägsenhet när det gäller tal, data och video.

Scroll to Top