Få bättre pris med avtal

Vi jobbar med tre områden för avtal, servicedesk, konsult på plats och akut felavhjälpande.

Det är inte bara ekonomiskt man tjänar på att ha avtal. Genom att ha en tillgänglig support eller konsult regelbundet på plats håller du även upp produktiviteten.

Nedan finns information, avtal och priser i pdf format.

avtal, IT-konsult och servicedesk

Kontakta Oss