Årets första Microsoftcertifiering: AZ-900

På QSi vill vi säkerställa en hög nivå genom att våra kollegor håller sig uppdaterade i senaste tekniken. Senast i ordningen är Thomas Nilsson med årets första Microsoftcertifiering, och många fler lär det bli under årets gång.  Certifieringen han har tagit är i Azure. Microsoft Azure är en  uppsättning molntjänster som hjälper organisationer att hantera affärsutmaningar. Blev du intresserad av att veta mer kan man alltid fråga Thomas.

Certifieringar är ett sätt att hålla sig informerad om den nya tekningen som kommer ut. Teknikbranschen är en ständigt förändrande bransch där hålla sig uppdaterad med förändringarna är lika viktiga som tekniken i sig. Om man inte vet vad man ska göra med den nya tekniken så blir den inte använd och de så viktiga säkerhetsuppdateringarna som kommer med bra nya funktioner är lika viktiga, om inte viktigare. Säkerheten är ett ständigt hot mot företagens information antingen att man förlorar den eller att den läcker ut till obehöriga.

Tillbaka till nyheter

Kontakta Oss