Just nu är det många som får falska mail med uppmaningar att betala ut pengar, antingen direkt eller via en utlandsbetalning. Avsändaren i mailet är oftast någon inom den egna organisationen. Uppmaningar om att lämna ut uppgifter om företaget, konton, personuppgifter o dyl, förekommer också.

Följ aldrig en uppmaning utan att kontrollera innan!
Var noga med att kontakta avsändaren innan någon åtgärd eller utbetalning görs och säkerställ att avsändaren verkligen är den personen som den utger sig för att vara. Är det ett falskmail – polisanmäl.

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top