QSi utvecklar åt en stor Arkitetsbyrå, Portalen ”Roombook”

QSi´s utvecklingsteam har utvecklat en webportal för registrering av nybyggnation av IKEA varuhus. I denna webportal kan IKEA och de andra underleverantörerna för vvs, el och ventilation gå in och registrera sina parametrar för hur varje rum ska vara bestyckas.
Databasen kommer sedan att föras in i ritprogrammet REVIT.
Portalens syfte är att underlätta insamling av data från ett större antal underleverantörer till en arkitektbyrå. Detta har underlättat stort för den aktuella Arkitektbyrån.

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top