Presentation av beslutsstöd i SharePoint

Processtöd i den ekonomiska rapporteringen

På uppdrag utav en av våra kunder så tar vi fram en funktion för hämtning av data med presentation i SharePoint. Målsättningen är att kunna presentera ekonomiska rapporter och nyckeltal i tre kategoriseringar. Det är löpande, månadsvisa och kvartalsvisa rapporter som ska användas som beslutsunderlag för affärsområdeschefer, ledning och styrelse.

I samband med att kunden uppgraderas till nya Office 365 och verksamhetsanpassar sin SharePoint så integreras presentationen av rapporterna. Bakom förstasidans grafik över statusen ligger rapporterna, uppdaterade och klara för ytterligare ”drill down”.

Detta kommer att utvecklas i HTML5 med jQuery kontroller.  Javascript och CSS3-programmering tillkommer också.

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top