Helpdesk och hantering med Windows Intune

En utmärkt kombination för enhetlig administration

Helpdesk och Windows Intune är en lyckad kombination

Windows Intune har i sin senaste version blivit ett ännu starkare kort när det gäller enhetlig hantering av alla typer av klienter. Förutom hantering och skydd kan den också vara ditt nya sätt för att köpa och alltid ha tillgång till den senaste versionen av Windows licens.

QSi har tillsammans med några kunder kompletterat helpdesktjänsten med Intune som verktyg för övervakning, enhetlig hantering och fjärrstyrning. Denna kombination med den personliga kontakten i helpdesken och hantering med Intune har visat sig vara lyckosam. Med Intune kopplat till våra helpdeskkunder har vi bättre överblick och möjligheten att vara proaktiva på ett helt annat sätt.

Vad kan Windows Intune innebära för din organisation

Minska komplexiteten – Att ha möjlighet att använda sina egna enheter i arbetet innebär frihet för medarbetarna. Med Windows Intune kan du se till att det sker säkert och med full access i en och samma lösning.

Enhetlig hantering av infrastrukturen – Effektivisera genom att sköta all hantering av datorer och mobila enheter på ett samlat ställe.

Hantera användare och enheter centralt – Windows Intune integreras med Active Directory Domain Services så att du kan använda befintliga användarkonton och säkerhetsgrupper. Du kan också centralisera hanteringen av uppdateringar, programvara och policys för användarenheter.

Leverera program till användaren – Med Windows Intune kan programvaruleveranser enkelt anpassas för varje individ. Ange en enda policy som levererar programvaran till användaren på lämpligast sätt för den aktuella enheten.

Enhetshantering

Förenkla hanteringen av mobila enheter – Med Windows Intune kan användare ges åtkomst till era företagslösningar oavsett enhet (även privata) utan krångel eller avkall på säkerheten.  En enda konsol används för att fjärrhantera och skydda alla enheter, oavsett plattform.

 Öka flexibiliteten – I Windows Intune finns nya distributions- och hanteringsalternativ som fungerar tillsammans med dina enheter, inte runt dem. Enheter med Windows 8, Windows RT, Windows Phone 8 samt iPad och iPhones ansluts direkt med hjälp av inbyggda agenter och tjänster.  Du kan också koppla ihop Windows Intune med Exchange ActiveSync för att få stöd för andra plattformar med EAS-klienter, som exempelvis Windows Phone 7 och Android.

Proaktiv övervakning – Med Windows Intune kan du snabbt utvärdera hälsotillståndet för alla enheter i organisationen. Visa en sammanfattning av de mest aktiva varningarna eller öka detaljnivån för mer information om en specifik enhet, systemspecifikationer, varningsdetaljer och inställningar för säkerhetspolicys.

Leverera programvara till användaren – Välj den metod för distribution av programvaror som fungerar bäst för dig och dina medarbetare. Exempelvis en personligt anpassad självbetjäningsportal eller en app där användaren kan se och installera programvaror godkända av it-avdelningen.

Förbättrad fjärrhantering – Utför fjärråtgärder från administrationskonsolen i Windows Intune. Med hanteringskonsolen samlar du in lagerdata i dina hanterade program- och maskinvaror. Mobila enheter kan också skyddas med inställningar av säkerhetspolicys och funktioner för fjärrborttagning.

Säkerhet

Tydlig översikt och övervaka efterlevnaden – Välj de uppdateringsmetoder som fungerar bäst i din organisation. Övervaka på ett enkelt sätt aktiva varningar, status och programvaruuppdateringar från din hanteringskonsol, samt få varningsmeddelanden automatiskt via e-post.Integrera Windows Intune med Active Directory så kan användarkonton och säkerhetsgrupper synkroniseras i molnet.

Omfattande policyhantering – Med Windows Intune kan du ange, hantera och tillämpa säkerhetspolicys för flera användargrupper, baserat på säkerhetsgrupperna i Active Directory eller dedicerade anpassade hanteringsgrupper. Använd dessa policys för att underhålla kompatibilitet och säkerhet i hela organisationen.

Inbyggt slutpunktsskydd – Använd det medföljande Endpoint Protection för att skydda datorerna från skadlig programvara. Övervaka hoten centralt och ställ in varningsmeddelanden som underrättar dig när skadlig programvara upptäcks.

Bring Your Own Device (BYOD)

Frihet för individen – Du och dina medarbetare vill ha den teknik som gör det enklast att få jobbet gjort, oavsett om det är i företagets dator eller den egna smartphonen. Med Windows Intune får du stöd för BYOD (Bring Your Own Device) vilket ger mer frihet och valfrihet utan att göra avkall på säkerhet och hantering av enheter med åtkomst till företagets nätverk.
Smidig installation av programvara – Medarbetarna kan själva installera de programvaror de behöver – oavsett enhet och plats – med Windows Intunes företagsportal.

Optimera programvarudistributionen – Publicera all programvara direkt – oavsett om den är licensierad från tredje part eller utvecklad internt – utan att behöva använda en extern lösning. Välj program baserat på användarens roll.

Håll samtliga enheter säkra och kompatibla – Åtkomst till de resurser som behövs när de behövs underlättar det dagliga arbetet. Med Windows Intune kan det göras utan att kompromissa med företagets dataskydd och policyefterlevnad. Använd PIN-koder och kryptering samt aktivera fjärrborttagning så att både företagets och medarbetarnas egna enheter är skyddade.

Integrera din lokala Active Directory Domain Service med Windows Azure Active Directory för att dina användarkonton och säkerhetsgrupper ska kunna användas av Windows Intune.

För ett brett plattformsstöd kan Microsoft Exchange ActiveSync integreras med Windows Intune, då kan alla enheter hanteras (även äldre modeller av smartphones och surfplattor).

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top