Historik, nuläget och framtiden för din IT

Snabb förståelse leder till bättre beslut

Tillsammans med vår partner InfraSight Labs har vi satt upp verktyget vScope i några utav våra större kunders IT-miljö.

Historiken, nuläget och framtiden

Med bra information om din IT-drift fattar du bättre beslut och driver din IT mer kostnadseffektivt. Det kan handla om att optimera din hårdvara eller dina licenskostnader. Att spara tid genom att underlätta för de som jobbar med IT så att de får snabb insikt i faktiska förhållanden, att planera inköp eller att bli mer proaktiv i sin IT genom att ha en mer homogen och konsekvent IT-miljö.

vScope är en självuppdaterande IT-dokumentation (CMDB) med konfigurations- och prestandaparametrar. Verktyget är specialiserat på att visualisera din IT på ett enkelt sätt för att ge bra information till olika nivåer av inom organisationen, som exempelvis IT-chefen, teknikerna eller supporten. vScope analyserar automatiskt din IT för att upptäcka optimeringsmöjligheter, fastställa ditt licensbehov, hitta felkonfigurationer, fulla diskar, saknade agenter eller program, och mycket mer. Sånt som du kanske gör manuellt eller inte alls idag? Analysen, som är enkel att anpassa till varje enskild installation, hjälper dig att snabbt komma fram till vilka förändringar du bör göra för att nå snabba resultat!

vScope ger en unik spårbarhet och historik i IT-miljön. Se det lite som IT-miljöns ”svarta låda” som automatiskt spelar in vad som händer. Förstå ditt kommande kapacitetsbehov genom att se trender, optimera nuläget, eller få snabb insikt i vilka förändringar som skett och när. Oerhört kraftfullt!

Läs mer på InfraSight Labs hemsida: http://infrasightlabs.com eller kontakta:

Mikael Brostedt, Säljledare på QSI Sweden AB. mikael.brostedt@qsi.se

Magnus Andersson. VD på InfraSight Labs AB magnus.andersson@infrasightlabs.com

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top