Ytterligare ett lokalt företag höjer sin säkerhet genom att placera en server i vår hostingmiljö. Viktiga funktioner kopieras till en server som utlokaliserats till oss.

Ett flertal företag har efter genomlysningen av deras IT-säkerhet kommit fram till att man behöver ytterligare redundans på viktig data. Genom att sätta upp replikering till en externt placerad server elimineras hotet mot skador vid dataförlust i deras egna lokaler.

QSi erbjuder plats till fysisk server och brandvägg i en säker miljö avsedd för serverdrift samt tillgång till internet. Utifrån detta sätter vi upp replikering av data mellan denna och er egen servermiljö.

Det går inte att kommentera detta ämne

Scroll to Top